Mitä on NLP

NLP on malli siitä miten aivomme toimivat. Miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme. Meitä kiinnostavat mentaaliset strategiat taitavuuden, menestyksen ja esimerkiksi onnellisuuden taustalla ja miten voimme opettaa näitä mentaalisia strategioita muille. NLP:tä voisi kuvata erinomaisuuden rakenteena ja aivojemme käyttöoppaana.

NLP on lyhenne englanninkielisestä käsitteestä Neuro-Linguistic Programming.

Sana ”Neuro” viittaa neurologisiin prosesseihin, eli tiedon käsittelyyn. ”Linguistic” taas puhuttuun kieleen ja kehon kieleen, jotka vaikuttavat niin itseemme kuin toisiin ihmisiin. Sana ”Programming” viittaa ajattelumme rakenteeseen ja erityisesti siihen, kuinka voimme vaikuttaa siihen saadaksemme aikaan parempia tuloksia.

NLP toimii, koska ihmiset ovat erilaisia. Me voimme opettaa sinulle kyvyn, jonka avulla kommunikointitilanteessa voit “lukea” miten toinen on erilainen ja miten hänelle tieto kannattaa “paketoida”.

NLP on tehokas menetelmä, teknologia ja asenne, joka auttaa sinua kehittämään henkisiä resurssejasi, parantamaan vaikuttamisen taitojasi ja lisäämään luovuuttasi. NLP on suunniteltu avaamaan enemmän todellista potentiaaliasi niin ammatillisesti kuin elämässä muutenkin.

NLP on kuin asenne, jota voidaan luonnehtia uteliaisuutena , seikkailunhaluna sekä haluna oppia taitoja, joiden avulla voidaan selvittää millainen kommunikointi vaikuttaa toisiin ihmisiin ja mitä on hyödyllistä tietää. Nähdään elämä ainutkertaisena ja odottamattomana mahdollisuutena oppia.

NLP on kuin menetelmä joka pohjautuu siihen perusolettamukseen, että kaikilla ajatuksilla ja käyttäytymisellä on rakenne, joka voidaan mallintaa, oppia ja sitä voidaan muuttaa. Keino tietää mikä on hyödyllistä ja tehokasta.
NLP on kuin kehittynyt ja innovatiivinen teknologia, joka mahdollistaa tietojen ja havaintojen järjestämisen tavoilla, joiden avulla voi saavuttaa tuloksia, jotka olivat ennen mahdottomia.

 

Tutkintotavoitteiset NLP – ja coachingkoulutukset

  • NLP Johdanto –koulutus (3 pv)
  • NLP Practitioner –tutkinto (16 pv)
  • NLP Master Practitioner –tutkinto (16 pv)
  • Coaching –koulutus (8 pv)

 

Muut NLP-koulutukset

  • Iloa ja energiaa NLP:stä
  • Arvot asenteet ja uskomukset toiminnan ohjaajina

 

Valmennukset, koulutukset ja luennot ovat vuorovaikutteisia, toiminnallisia, hauskoja ja käytännönläheisiä. Osallistujat saavat käyttökelpoisia ideoita, oivalluksia ja työkaluja sovellettavaksi heti käytäntöön niin työssä kuin elämässä laajemminkin.

 

Missiomme on kannustaa ja valmentaa sekä yksilöitä että yrityksiä löytämään menestystekijänsä ja yltämään parhaimpaansa.